ประธานผู้ตัดสินประจำเบาะในกีฬามวยปล้ำและการสิ้นสุดการแข่งขันในกีฬามวยปล้ำ

ในเกมกีฬาส่วนใหญ่นั้นต้องมีผู้ตัดสินเพื่อชี้ถึงความยุติธรรม แต่ในกีฬามวยปล้ำนั้นแบ่งผู้ตัดสินออกเป็นหลายประเภทด้วยกัน ในวันนี้เราจะหยิบยกประธานผู้ตัดสินประจำเบาะในกีฬามวยปล้ำว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง เพื่อนๆสามารถศึกษาได้จากบทความนี้มาเริ่มกันเลย

ประธานผู้ตัดสินประจำเบาะหรือเรียกว่า Mat chairman นั้นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. มีหน้าที่ควบคุมและดูแลการแข่งขันทั้งหมดให้ดำเนินไปตามกติกา
  2. ประสานงานร่วมกับ Referee และ Judge
  3. กรณีที่ Referee และ Judge มีความเห็นที่ไม่ตรงกัน จะให้ Mat chairman ทำหน้าที่หาข้อสรุป ผลการแข่งขันและการให้คะแนน และการ Fall
  4. ไม่เข้าไปแทรกแซงในการตัดสินใจของ Referee และ Judge โดยจะให้รอความเห็นก่อน
  5. Mat chairman จะเป็นผู้ให้การรับรองก่อนจะตัดสินให้ Fall
  6. สามารถตัดสินเพื่อหยุดการแข่งขันได้หาก Referee ตัดสินผิดอย่างร้ายแรง
  7. สามารถสั่งหยุดการแข่งขันได้ถ้าหาก Referee และ Judge ให้คะแนนผิดโดยจะต้องทำการปรึกษาหารือก่อนการสั่ง ถ้าหาก Mat chairman ไม่ได้เสียงข้างมากในการหารือนั้นจะต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งระหว่าง Referee และ Judge และการหารือนี้จะไม่ตัดสิทธิการประท้วงของนักกีฬา
  8. ในระหว่างการแข่งขันถ้าหากว่า Coach เห็นว่า Referee ตัดสินผิดโดยชัดเจนและส่งผลเสียต่อนักกีฬาของตน ได้ขอประท้วงจะต้องรอจนกว่าจะไม่มีการกระทำที่ได้เปรียบเสียเปรียบก่อน จึงหยุดการแข่งขัน โดยให้ Jury of Appeal ดูหลักฐานจากวิดีโอแล้วตัดสินใจขั้นสุดท้ายเพื่อชี้ขาด Mat Chairman จะสามารถไม่อนุญาตให้นักกีฬาฝ่ายที่ขอประท้วงทำการประท้วงได้อีกในเวลาการแข่งขันที่เหลือถ้าหากฝ่ายคณะกรรมการผู้ตัดสินเป็นฝ่ายถูก

การแข่งขันของกีฬามวยปล้ำนั้นจะสิ้นสุดทันทีด้วยการ Fall การถูกปรับให้แพ้เนื่องจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบาดเจ็บ หรือจะเป็นการหมดเวลาตามปกติ การสิ้นสุดการแข่งขันแบบ Greco Roman คือการสิ้นสุดการแข่งขันโดยคะแนนต่างกัน 8 คะแนน และต่างกัน 10 คะแนน ในประเภท Freestyle Referee ต้องรอโดยเฉพาะนักกีฬาฝ่ายรุกที่กด Fall คู่ต่อสู้โดยวิธีบังคับให้คู่ต่อสู้อยู่ในท่าอันตราย จากนั้นเมื่อหมดเวลาการแข่งขันทั้ง 2 ยก ให้นำคะแนนมากรวมกัน ฝ่ายใดที่มีคะแนนรวมมากกว่าให้เป็นผู้ชนะและสิ้นสุดการแข่งขันครั้งนั้น  ในกรณีที่กรรมการผู้ตัดสินนั้นไม่ได้ยินเสียงสัญญาณหมดเวลา Mat Chairman ให้ทำการแทรกเพื่อหยุดการแข่งขัน โดยใช้วิธีโยนวัสดุที่ไม่แข็งเข้าไปในเบาะ เพื่อเตือนกรรมการผู้ตัดสินให้ทราบถ้านักกีฬากระทำการโยนขณะที่มีเสียงสัญญาณของนกหวีดของ Referee ในเวลาเดียวกัน จะถือว่าไม่เป็นผล เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน Referee แล้วนั้นจะต้องมายืนกึ่งกลางเบาะหันหน้าเข้าหาโต๊ะ Mat Chairman นักกีฬาทั้งสองจับมือกันแล้วมายืนทางด้านข้างของ Referee เพื่อรอฟังผลการตัดสิน โดยห้ามนักกีฬาปลดสายชุดการแข่งขันออกจากไหล่ขณะอยู่บนเบาะ ทันทีที่ประกาศผลการแข่งขันนักกีฬาจะต้องจับมือกับ Referee จากนั้นจะต้องไปจับมือกับผู้สอนของฝ่ายตรงข้ามอีกด้วย